Vårt arbetssätt

Copyrights 2015 @ 3 Systrar Omsorg AB

Vårt arbetssätt:

Företaget är mångkulturellt. Stor hänsyn tas till kundens kulturella, religiösa och språkliga bakgrund och vi erbjuder personal som talar kundens modersmål om denne så önskar. Vår personal behärskar bland annat: finska, engelska, spanska, serbokroatiska, persika, arabiska och polska. Personalens bemötande, kompetens och kreativitet garanterar trygghet.

 

Företagets rutiner och arbetssätt uppfyller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(SOSFS2011:9) och arbetsmiljölagen samt för oss gällande AFS:er.

Vår vision är att varje individ

ska ha ett tryggt och värdigt liv.

Tel: 08-522 241 92

Tel: 08-735 03 33

KONTAKT

 

Skolvägen 33 196 34 Kungsängen

08-735 03 33

 

Samordnare/planerare

Alexandra Van Leeuwen/Patrik Västilä

072-7103233

alexandra@3systraromsorg.se

VD och verksamhetschef

Simin Torkzadeh

070-773 07 92

simin.torkzadeh@3systraromsorg.se