Nyheter

Copyrights 2015 @ 3 Systrar Omsorg AB

Vår vision är att varje individ

ska ha ett tryggt och värdigt liv.

Tel: 08-522 241 92

Tel: 08-735 03 33

KONTAKT

 

Skolvägen 33 196 34 Kungsängen

08-735 03 33

 

Samordnare/planerare

Alexandra Van Leeuwen/Patrik Västilä

072-7103233

alexandra@3systraromsorg.se

VD och verksamhetschef

Simin Torkzadeh

070-773 07 92

simin.torkzadeh@3systraromsorg.se

Nyheter:

 

-