Om oss

Copyrights 2015 @ 3 Systrar Omsorg AB

Vår vision är att varje individ

ska ha ett tryggt och värdigt liv.

Tel: 08-522 241 92

Tel: 08-735 03 33

Om Oss

3 Systrar omsorg AB är ett relativt nystartat företag inom äldreomsorgen, med ny ledning som träde fram den 1/1-2014

 

Vår drömbild av äldreomsorg är där vi tillsammans tar vara på det friska och arbetar på ett hälsofrämjande sätt. Detta för att på bästa möjliga sätt stimulera kunden till att känna självständighet och meningsfullhet i livet. Vi motiverar och uppmuntrar till egna val och möjligheter för att skapa en trygg och meningsfull vardag. Vårt mål är att ge våra kunder det stöd och hjälp som behövs för en hinderfri vardag där de kan känna sig trygga och säkra. All personal på 3 systrar omsorg är välutbildad och har lång erfarenhet inom omsorg- och service arbetet. De utför arbetet med största engagemang, respekt och kvalitet. Dessutom kan vi erbjuda Er möjlighet att själva önska personal utifrån de behov Ni har, så som språk eller specialkompetens.

KONTAKT

 

Skolvägen 33 196 34 Kungsängen

Samordnare/planerare

Alexandra Van Leeuwen/Patrik Västilä

072-7103233

alexandra@3systraromsorg.se

VD och verksamhetschef

Simin Torkzadeh

070-773 07 92

simin.torkzadeh@3systraromsorg.se